Knjiga


Cankarjeva založba, Ljubljana 2009


Knjiga, ki zapisuje genezo branja in proces nastajanja pisave, zaradi česar je oblikovana kot knjiga knjig, kot knjiga z veliko začetnico. Končno podobo knjige opredelita vezano platno in magnezijev kliše. Branje naslovnice tako postane rokovanje z objektom.


The book that writes the genesis of reading and the process of development of writing. It is therefore designed as a book of all books, as a book with a capital B. The final appearance of the book is defined by binding cloth and bound magnesium cliché. Reading the book cover therefore transforms into handling an object.

1282852837_knjiga 1.jpg
1282852837_knjiga 2.jpg
1282853203_knjiga 3.jpg
1282853203_knjiga 4.jpg
1282853203_knjiga 5.jpg
1282853203_knjiga 6.jpg
1282853203_knjiga 7.jpg