Gostosevci


Didakta, Radovljica 2009


Nastajajoča zbirka je izbor sodobnih leposlovnih del priznanih avtorjev. zasnovana je po načelih najkakovostnejšega branja v prelomu in likovne distinkcije med posameznimi knjigami v ilustrativnem in tipografskem zapisu naslovnic. Izvedba knjig ustreza dvojni pojavnosti na trgu: mehka vezava je primarno zasnovana za distribucijo v knjigarne, trda pa za knjižnično izposojo. Izbor papirja obenem presega tržno-ekonomske parametre s tem da ustreza nivoju visoke leposlovne literature in zahtevnejšega branja.


Ongoing collection is a selection of contemporary literary works by critically acclaimed authors, based on the principles of highest quality reading and sensible distinction between individual titles in illustrative and typographic format of cover pages. Execution of books corresponds to dual appearance on the book market – paperback is primarily designed for distribution in bookshops whereas hard cover for libraries. Selection of paper however surpasses market-economic parameters and corresponds literary fiction and demanding reading.

1306081285_gostosevci_00.jpg
1306081285_gostosevci_01.jpg
1306081285_gostosevci_02.jpg
1306081285_gostosevci_03.jpg
1306081286_gostosevci_04.jpg
1306081286_gostosevci_05.jpg
1306081286_gostosevci_06.jpg
1306081286_gostosevci_07.jpg
1306081286_gostosevci_08.jpg
1306081287_gostosevci_09.jpg
1306081287_gostosevci_10.jpg
1306081287_gostosevci_11.jpg
1306081287_gostosevci_12.jpg
1306081287_gostosevci_13.jpg
1306081287_gostosevci_14.jpg
1306081288_gostosevci_15.jpg
1306081288_gostosevci_16.jpg
1306081288_gostosevci_17.jpg
1306081288_gostosevci_18.jpg
1306081290_gostosevci_28.jpg