Zakladi Slovenije


Cankarjeva založba, Ljubljana 2009


Fotomonografija Zakladi Slovenije, nova izdaja kultne knjige, ki je prvič izšla pred 30 leti, avtorjev Matjaža Kmecla in Joca Žnidaršiča. V Zakladih Slovenije se fotografije vsebinsko ne nanašajo neposredno na besedilo, zato sta sklop besedila in fotografij ločena tudi oblikovno. Monografija ima jasno dramaturško strukturo menjavanja sklopov in valovanja med različnimi velikostmi ter zgoščenostjo fotografij.

1306083522_zakladislovenije_09.jpg
1306083520_zakladislovenije_01.jpg
1306083520_zakladislovenije_02.jpg
1306083521_zakladislovenije_07.jpg
1306083522_zakladislovenije_08.jpg
1306083521_zakladislovenije_05.jpg
1306083521_zakladislovenije_06.jpg
1306083521_zakladislovenije_03.jpg
1306083521_zakladislovenije_04.jpg