AKKA: Krajina - aktualna praksa / Landscape - Topical Practice


Galerija Vžigalica, Ljubljana 2009

1282825752_krajina1.jpg
1282825752_krajina6.jpg
1282825755_krajina14.jpg
1282825753_krajina9.jpg
1282825754_krajina13.jpg
1282825756_krajina19.jpg
1282825757_krajina24.jpg
1282825758_krajina29.jpg