Amfiteater


Amfiteater je znanstvena revija, ki objavlja razprave s področja scenskih umetnosti v širokem razponu od dramskega gledališÄa do novomedijskih umetnosti, s poudarkom na interdisciplinarnih študijah uprizarjanja v kontekstu različnih medijev, kultur, znanosti in umetnosti. Revijo izdaja Akademija za gledališÄe, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. Izhaja dvakrat letno.

 

Amfiteater publishes articles in the field of the performing arts, with an emphasis on interdisciplinary studies of performance in the context of different media, cultures, social sciences and arts. The journal is published by the University of Ljubljana, Academy of Theatre, Radio, Film and Television in cooperation with the Association of Theatre Critics and Researchers of Slovenia. It is issued twice annually. 

 

http://www.agrft.uni-lj.si/amfiteater/

1285273654_amfiteater_ (1).jpg
1285273654_amfiteater_ (2).jpg
1285273653_amfiteater_ (5).jpg
1285273653_amfiteater_ (6).jpg
1285273654_amfiteater_ (4).jpg
1285273654_amfiteater_ (3).jpg