Fakulteta za arhitekturo


Označevanje sanitarij Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, 2011

 

Signage system of toilets on Faculty of Architecture University of Ljubljana, 2011

1369047752_4.jpg
1368957561_1.jpg
1368957563_2.JPG
1368957560_3.JPG