RCERO


Regionalni center za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO 
Regional waste management centre Ljubljana - RCERO

 

arhitektura / architecture: Plan B arhitekti

krajinska arhitektura / landscape architecture: Bruto

Ljubljana 2016

 

foto/photo: Jure Grom

1469620552_RCERO 2.jpg
1497426719_20160720_RCERO LJ_barvna_z_zraka.jpg
1497426740_01_Grom_RCERO_342_www.jpg
1497426741_02_Grom_RCERO_490Master_www.jpg
1497426742_03_Grom_RCERO_B0054_001Master_www.jpg
1497426791_05_Grom_RCERO_C0057_04Master_www.jpg
1497426792_06_Grom_RCERO_C0059_007Master_www.jpg
1497426793_07_Grom_RCERO_B0053_001Master_www.jpg
1497426791_04_Grom_RCERO_560_www.jpg
1497426829_08_Grom_RCERO_473_www.jpg
1497426829_09_Grom_RCERO_C0057_01Master_www.jpg
1497426831_10_Grom_RCERO_412_www.jpg
1497426833_11_Grom_RCERO_C0058_001Master_www.jpg
1497426883_13_Grom_RCERO_518_www.jpg
1497426883_12_Grom_RCERO_649_www.jpg
1497426884_14_Grom_RCERO_644_www.jpg